Interactive SharePoint Permission Level Planner - alfa version - Chrome Browser - for 365CSI & friends

Show me your SharePoint /_layouts/15/role.aspx page and I will tell you how good you are with 'Governance'

All custom profiles you create are stored in your Browsers Local Storage only

Need Office365 advice, training or a Front-End developer, look here

Switch language: EnglishDutch
Lijst MachtigingenList Permissions Volledig BeheerFull Control
copy
OntwerpenDesign
copy
BewerkenEdit
copy
BijdragenContribute
copy
LezenRead
copy
Beperkte toegangLimited Access
copy
Alleen weergevenView Only
copy
GoedkeurenApprove
copy
Hierarchie beherenManage Hierarchy
copy
Beperkt lezenRestricted Read
copy
Gebruikers WebserviceRestricted Interfaces
copy
Manage ListsLijsten beheren
Lijsten maken en verwijderen, kolommen aan een lijst toevoegen of eruit verwijderen en openbare weergaven aan een lijst toevoegen of eruit verwijderenCreate and delete lists, add or remove columns in a list, and add or remove public views of a list.
                     
Override List BehaviorsUitchecken negeren
Een document dat is uitgecheckt naar een andere gebruiker, verwijderen of incheckenDiscard or check in a document which is checked out to another user, and change or override settings which allow users to read/edit only their own items
                     
Add ItemsItems toevoegen
Hiermee kunt u items toevoegen aan lijsten en documenten toevoegen aan documentbibliothekenAdd items to lists and add documents to document libraries.
                     
Edit ItemsItems bewerken
Hiermee kunt u items in lijsten bewerken, documenten in documentbibliotheken bewerken en pagina's met webonderdelen in documentbibliotheken aanpassenEdit items in lists, edit documents in document libraries, and customize Web Part Pages in document libraries.
                     
Delete ItemsItems verwijderen
Hiermee kunt u items uit een lijst verwijderen en documenten uit een documentbibliotheek verwijderenDelete items from a list and documents from a document library.
                     
View ItemsItems weergeven
Hiermee kunt u items in lijsten en documenten in documentbibliotheken weergevenView items in lists and documents in document libraries.
                     
Approve ItemsItems goedkeuren
Een secundaire versie van een lijstitem of document goedkeurenApprove a minor version of a list item or document.
                     
Open ItemsItems openen
De bron van documenten met bestandshandlers op de server weergevenView the source of documents with server-side file handlers.
                     
View VersionsVersies weergeven
Vorige versies van een lijstitem of document weergevenView past versions of a list item or document.
                     
Delete VersionsVersies verwijderen
Vorige versies van een lijstitem of document verwijderenDelete past versions of a list item or document.
                     
Create AlertsWaarschuwingen maken
Waarschuwingen makenCreate alerts.
                     
View Application PagesToepassingspagina's weergeven
Formulieren, weergaven en toepassingspagina's weergeven. Lijsten inventariserenView forms, views, and application pages. Enumerate lists.
                     
SitemachtigingenSite Permissions Volledig BeheerFull Control OntwerpenDesign BewerkenEdit BijdragenContribute LezenRead Beperkte toegangLimited Access Alleen weergevenView Only GoedkeurenApprove Hierarchie beherenManage Hierarchy Beperkt lezenRestricted Read Gebruikers WebserviceRestricted Interfaces
Manage PermissionsMachtigingen beheren
Machtigingsniveaus op de website maken en wijzigen en machtigingen toewijzen aan gebruikers en groepenCreate and change permission levels on the Web site and assign permissions to users and groups.
                     
View Web Analytics DataWeb Analytics-gegevens weergeven
Rapporten weergeven over het gebruik van een websiteView reports on Web site usage.
                     
Create SubsitesSubsites maken
Subsites maken, zoals team sites, sites voor vergaderwerkruimten en sites voor documentwerkruimtenCreate subsites such as team sites, Meeting Workspace sites, and Document Workspace sites.
                     
Manage Web SiteWebsite beheren
Hiermee kunnen alle beheerderstaken voor de website worden uitgevoerd en kan inhoud worden beheerdGrants the ability to perform all administration tasks for the Web site as well as manage content.
                     
Add and Customize PagesPagina's toevoegen en aanpassen
Voeg HTML-pagina's of pagina's met webonderdelen toe, wijzig of verwijder deze, en bewerk de website met een editor die compatibele is met Microsoft SharePoint FoundationAdd, change, or delete HTML pages or Web Part Pages, and edit the Web site using a Microsoft SharePoint Foundation-compatible editor.
                     
Apply Themes and BordersThema's en randen toepassen
Een thema of randen toepassen op de hele websiteApply a theme or borders to the entire Web site.
                     
Apply Style SheetsCSS Opmaakmodellen toepassen
Een opmaakmodel (.CSS-bestand) op de website toepassenApply a style sheet (.CSS file) to the Web site.
                     
Create GroupsGroepen maken
Een groep gebruikers maken die overal in de siteverzameling kan worden gebruiktCreate a group of users that can be used anywhere within the site collection.
                     
Browse DirectoriesZoeken in mappen
Bestanden en mappen van een website inventariseren met SharePoint Designer- en Web DAV-interfacesEnumerate files and folders in a Web site using SharePoint Designer and Web DAV interfaces.
                     
Use Self-Service Site CreationDe functie Zelf sites maken gebruiken
Een website maken met de functie Zelf sites makenCreate a Web site using Self-Service Site Creation.
                     
View PagesPagina's bekijken
Pagina's weergeven op een websiteView pages in a Web site.
                     
Enumerate PermissionsMachtigingen inventariseren
Machtigingen voor een website, lijst, map, document of lijstitem inventariserenEnumerate permissions on the Web site, list, folder, document, or list item.
                     
Browse User InformationBrowsen in gebruikersgegevens
Informatie over gebruikers van de website weergevenView information about users of the Web site.
                     
Manage AlertsWaarschuwingen beheren
Waarschuwingen beheren voor alle gebruikers van de websiteManage alerts for all users of the Web site.
                     
Use Remote InterfacesExterne interfaces gebruiken
Toegang krijgen tot de website via SOAP, Web DAV, het clientobjectmodel of SharePoint Designer-interfacesUse SOAP, Web DAV, the Client Object Model or SharePoint Designer interfaces to access the Web site.
                     
Use Client Integration FeaturesClientintegratiefuncties gebruiken
Functies gebruiken die clienttoepassingen starten. Zonder deze machtiging moeten gebruikers lokaal met documenten werken en hun wijzigingen uploadenUse features which launch client applications. Without this permission, users will have to work on documents locally and upload their changes.
                     
OpenOpenen
Stelt gebruikers in staat een website, lijst of map te openen, zodat ze toegang hebben tot items in dat onderdeelAllows users to open a Web site, list, or folder in order to access items inside that container.
                     
Edit Personal User InformationEigen gebruikersgegevens bewerken
Hier kan een gebruiker zijn of haar gebruikersgegevens wijzigen, zoals een foto toevoegenAllows a user to change his or her own user information, such as adding a picture.
                     
PersoonlijkemachtigingenPersonal Permissions Volledig BeheerFull Control OntwerpenDesign BewerkenEdit BijdragenContribute LezenRead Beperkte toegangLimited Access Alleen weergevenView Only GoedkeurenApprove Hierarchie beherenManage Hierarchy Beperkt lezenRestricted Read Gebruikers WebserviceRestricted Interfaces
Manage Personal ViewsPersoonlijke weergaven beheren
Persoonlijke weergaven van lijsten maken, wijzigen en verwijderenCreate, change, and delete personal views of lists.
                     
Add/Remove Personal Web PartsPersoonlijke webonderdelen toevoegen/verwijderen
Persoonlijke webonderdelen toevoegen of verwijderen op een pagina met webonderdelenAdd or remove personal Web Parts on a Web Part Page.
                     
Update Personal Web PartsPersoonlijke webonderdelen bijwerken
Webonderdelen bijwerken om persoonlijke informatie weer te gevenUpdate Web Parts to display personalized information.
                     

Further reading

What is _spPageContextInfo.WebPermMask (SharePoint StackEchange answer) Understanding Permission Levels (Microsoft)